Conciliamos prezos competitivos con calidade

Pídanos presuposto sen compromiso no enderezo de correo electrónico: meridiano@meridianotraducciones.com comunicándonos os seguintes aspectos para concertar tarifas e prazo:

  • Datos do cliente: NIF/CIF, nome, apelidos, nome da empresa, poboación, teléfono e enderezo de correo electrónico.
  • Número de palabras ou de folios a traducir.
  • Ámbito de especialidade e idioma do texto de orixe así como idioma do texto de destino.
  • Data de entrega.
  • Especifique se a tradución é xurada.

 Forma de pago :

Unha vez aceptado o presuposto, solicitamos o pago por transferencia dun anticipo do 40% do total. O resto desenbolsarase dentro do prazo desde a data da factura.

A tarifa mínima é de 50 € para calquera combinación lingüística.

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.