Tradutores competentes e expertos en distintos sectores

A noxa axencia de tradución está composta por un conxunto de licenciados en Tradución e Interpretación con formación universitaria e experiencia profesional en distintas áreas de especialidade.

example graphic O noso obxectivo principal é facilitar a comunicación entre empresas e organizacións de distintos países así como entre individuos, superando as barreiras culturais e idiomáticas.

Con esta finalidade, ofrecemos traducións de alta calidade e precisión lingüística adaptándonos aos seus requisitos estilísticos e respetando os prazos acordados.

Para iso, contamos cun equipo completo de revisores que exercen habitualmente como avogados, farmacéuticos, economistas, enxeñeiros ou arquitectos, que garanten a calidade dos contidos.

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.